Ansökningsbrev

 Ansökningsbrevet kallas vanligtvis för Academic Purpose Statement (APS). Tanken med en APS är att du ska förklara möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling som   du ser med att åka till ett visst universitet eller en viss plats. Din APS kommer att läsas av Enheten för internationell mobilitet, och utgör en del av urvalet i ansökan om   utbytesstudier. Du bedöms baserat på din förmåga att identifiera möjligheter att utvecklas, beskriva dessa samt hur du konkret tänker få tillgång till dessa möjligheter.

 Kom ihåg att en APS kan innehålla flera olika länder och universitet som du är intresserad av att studera i/vid!

Syfte med ansökningsbrevet

 Det övergripande syftet med att skriva din APS är följande: 

 • Att förklara ditt val av kurser som du önskar läsa.
 • Att få tillfälle att fundera på hur ditt utbyte passar in i dina framtidsplaner.
 • Att tänka långsiktigt och identifiera vilka krav som ställs på kunskaper och kompetenser i den arbetsmarknad du drömmer om att jobba i.
 • Att öva på att beskriva i text vilka kunskaper och kompetenser som du behöver utveckla och hur det ska ske.

Vad kan inkluderas i ditt brev?

 Kurser är enbart en del som kan motiveras i din APS. Ytterligare förslag är:

 • Om det finns en forskargrupp inom ett ämne på universitetet som du är intresserad av.
 • Om landet du planerar åka till fokuserar extra mycket resurser till en specifik industri du i framtiden vill arbeta inom.
 • Om det finns studentorganisationer inom dina intresseområden som du kan delta i.
 • Om universitetet i fråga ger möjligheter till studiebesök till intressanta destinationer eller organisationer.
 • osv…

 Även kulturella aspekter kan vara en motivation, exempelvis möjligheten att lära sig ett nytt språk.

Riktlinjer för ansökningsbrevet

 Här följer några riktlinjer du bör följa när du skriver din APS:

 • Din APS ska skrivas på det undervisningsspråk som gäller på universitetet du ansöker till. Har du sökt till ett universitet där kurserna kommer att hållas på engelska, så skriver du ditt ansökningsbrev på engelska. Har du å andra sidan sökt till två (eller flera) universitet och undervisningsspråket är engelska på ena universitetet och exempelvis spanska på andra, så behöver du skriva en APS på vardera språk.
 • Enheten för internationell mobilitet rekommenderar att du fokuserar din APS på ditt förstahandsval av universitet om dina övriga val följer ungefär samma resonemang. Om något val avviker kan du nämna det kort.
 • Du får använda maximalt 600 ord i ditt ansökningsbrev (APS). 

Gamla ansökningsbrev

 Här kan du hitta ansökningsbrev från studenter som tidigare varit på utbytesstudier. Tanken är att dessa ska kunna användas som inspiration när du själv skriver din egen APS.   I namnet på vardera av ansökningsbreven står det vilket land som personen i fråga ansökte om utbytesstudier till.

 APS – Kanada

 APS – Kanada_2

 APS – Singapore & Japan

 APS – Australien

Har du tidigare varit på utbytesstudier, och vill hjälpa andra K-studenter som planerar att åka på utbyte? Maila då gärna ditt ansökningsbrev till k-sekreterare@utn.se!