Kursrapporter

Vad är kursrapporter?
Kursrapporter är en sammanställning av svaren som vi studenter ger på kursvärderingar. Kursvärderingar ska ges och göras tillgängliga av kursansvarig i alla kurser. Om detta inte görs, så ska ni höra av er till studierådsordförande, k-ua@utn.se. Ofta görs de tillgängliga via studentportalen på kursens sida ungefär en vecka innan kursavslut och är öppen en vecka efter kursavslut, men detta varierar. För vissa kurser, oftast inom inriktning läkemedel, görs även kursvärderingar tillgängliga via e-mail. Skulle du ha några funderingar kring kursutväderingar är det bara att höra av sig till studierådsordförande. 
 
 
Vad innehåller kursrapporter?
Kursrapporter kan se lite olika ut. I vissa fall ges bara en kort sammanställning i textformat av de övergripande åsikterna, medan ibland ges vi även tillgång till en sammanställning av svar skrivna av studenter på olika frågor. Det finns tyvärr inga strikta riktlinjer på hur de ska se ut och det är därför upp till varje kursansvarig själv att bestämma. Därav så ser kursrapporter lite olika ut. Dock är det viktigt att kursrapporterna oavsett speglar studenternas faktiska åsikt om kursen, skulle du läsa en kursrapport du inte tycker speglar sanningen ska du höra av dig till studierådsordförande.
 
Hur får man åtkomst till kursrapporter?
Teknat-kursrapporter görs tillgängliga för studierådsordförande genom medarbetarportalen, som är motsvarande till studentportalen fast för medarbetare. Kursrapporter i en del kurser inom inriktning läkemedel görs tillgängliga via mejl från den Farmaceutiska Studentkåren, dock betyder inte detta att styrelsen har tillgång till alla kursrapporter. I vissa fall så delar man upp svaren på kursvärderingar inom olika program och då finns inte alltid en kursrapport för K då det är så få som har svarat. Vidare är inte kursrapporter för alla kurser tillgängliga. Det finns tyvärr en del kurser styrelsen inte kunde hitta kursrapporter till. I vissa fall finns heller inte nyare kursrapporter än från 2014. Orsaken till detta kan vara lite olika. Det kan ha glömts att ges kursvärdering det året, glömts att göra kursrapporter tillgängliga på medarbetarportalen, det kan också ha funnits för mycket konstiga eller kränkande svar eller exempelvis att det inte fanns nog svar att göra en kursrapport.
 
Nedan finns de senaste kursrapporterna vi i styrelsen har tillgång till.  Det kan saknas kursrapporter för vissa kurser eftersom det helt enkelt inte har gått att få tag på dessa. Styrelsen arbetar för att förbättra detta så att alla studenter har tillgång till nya och uppdaterade kursrapporter i alla kurser.
 
Om vi ska få fler kursrapporter är det alltså viktigt att ni kursutvärderar!
Vill du ha kursrapporter från tidigare år än de som är tillgänglig nedan hör då av dig till Studierådsordförande på k-ua@utn.se.

K1

VT

Oorganisk kemi I, 1KB208 från 2019

Biokemi I, 1KB408 från 2020

Envariabelanalys, 1MA013 från 2020

Saknas: Beräkningsvetenskap I (1TD393)

K2

K3 Läkemedel

HT

 
Preperativ organisk kemi, 1KB444 ny kurs, finns ej än. 
 

K3 Material

K4 Läkemedel

HT

Saknas: Läkemedel-kvalitetssäkring och regulatoriska krav (3FG840), Processteknisk modellering (1KB759).

VT

 
 
 
 
Analytisk kemi i läkemedelsutveckling, 3FK514 från 2017
(mejla k-sr@utn.se, filen är för stor)
 
 
 
 
 
Saknas: Molekylär biofarmaci (3FG288), , Farmaceutisk bioinformatik (3FF275), Modeller för biologiska system (3FB207) och Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys (3FF276), Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign (3FK119), Organisk syntes (1KB451).

K4 Material

K5 Läkemedel

HT

Organisk syntes, 1KB451 från 2018

 
 
 
Saknas: Läkemedel – kvalitetssäkring och regulatoriska krav (3FG240), Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik (3FB225), Läkemedelsmissbruk och beroende lära (3FF206), Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling (3FG289)

K5 Material