Arbetsmarknad

Som Civilingenjör i kemiteknik står många dörrar öppna och möjligheterna stora oavsett vilken inriktning du väljer. En av de senaste alumnundersökningarna visar att 91% hade jobb inom 3 månader efter examen varav 75% hade jobb inom en månad efter examen och ingen gick arbetslös mer än ett år. Oavsett om du vill forska eller jobba inom industrin finns möjligheten och kemtekniker återfinns på många platser i samhället.

Du kommer hamna inom en forskningsintensiv bransch och arbetsuppgifterna kan variera stort. Laborativa arbetsuppgifter har många men långt från alla, drygt en tredjedel av de tillfrågade alumnerna hade inga laborativa uppgifter i sitt yrke. Förutom inom forskning och utveckling så arbetar många med konsultverksamhet, process-/produktutveckling och med kvalitetsfrågor. Det är vanligt att man har en arbets­ledande ställning som chef eller projektledare.

Läkemedel

Material

För läkemedelsinriktningen har läkemedelsindustrin har präglats av en del bakslag men av allt att döma verkar vara på god återgång vilket medför att behovet av civilingenjörer med inriktning mot läkemedel ökar. Sverige har en lång tradition inom läkemedelsforskning och i förhållande till invånarantalet har vi många läkemedelsföretag (drygt 60 st) som också är mycket framgångsrika. Under de senaste åren har företag inom läkemedel, bioteknologi och medicinteknik i Sverige, och speciellt i Uppsalaområdet, ökat kraftigt vilket gör att efterfrågan på civilingenjörer med läkemedelskompetens är stor. Många små forskningsintensiva företag har på senare tid dragit till sig kapital och gjort att behovet av kvalificerad personal ökar.

Materialinriktningen öppnar upp för att jobba inom en av Sveriges största industrier, materialsektorn. Den omsätter stora summor, är en av Sveriges främsta exportindustrier och anställer folk från en väldigt bred bakgrund varav civilingenjörer i kemiteknik inkluderat. Metall- , pappers- och elektronikindustrin är exempel på industrier som har behov av materialkemister. Den medicintekniska branschen har även ett behov av personal kunnig inom material och lika så företag som arbetar med biomaterial. Material finns dock överallt och likaså möjligheterna att arbeta som materialkemist.