Student

Har du några frågor om dina studier kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna nedan. Du har även ett kurs- och skyddsombud i din klass du kan vända dig till om du har kommentarer gällande föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningar, tentor etc., samt föreläsare, labhandledare, lektionslärare etc. Ditt ombud kommer ta vidare din åsikt till kursombudsmötena som tar plats med jämna mellanrum. Närvarande på dessa möten är bland annat programansvarig, studievägledare och andra kursombud. Där diskuteras alla kurser och de ingående momenten med information, feedback, konstruktiv kritik, eller komplimanger från studenterna som sedan tas vidare till rätt personer.

Studievägledare

Paula Forslund

studievagledare-k@uadm.uu.se

+4618-471 34 77

Programansvarig Kemiteknik

Erik Lewin

erik.lewin@kemi.uu.se

+4618-471 3768

Programansvarig Additiv tillverkning

Urban Wiklund

urban.wiklund@angstrom.uu.se

+4618-471 3092