Utbytesstudier 

Som utbytesstudent läser du kurser under en eller två terminer på ett av UU:s många partneruniversitet världen över. Du kan läsa allt från fördjupningskurser som kan tillgodoräknas inom programmet till kurser som bergsklättring, media eller programmering. I vilka länder, vid vilket universitet och vilka kurser du kan läsa beror på vilka du söker utbyte genom. Som K-student har du möjlighet till tre olika utbytesavtal (sökvägar) via universitetet.
 

Vilka typer av utbytesavtal finns det?

Som student inom K-programmet på Uppsala Universitet finns tre olika sätt för dig att åka iväg på utbyte genom universitetet; Genom UU:s Internationella kansli, Teknat-fakulteten och Kemiska institutionen.

Internationella kansliet (IK) är den enhet på universitetet som har det samlade ansvaret  för utbytesverksamhet. De har utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder, varav de flesta är sk. generella avtal som innebär att de inte är knutna till något specifikt ämne och därmed kan sökas av samtliga studenter på UU. Till skillnad från Teknat-fakulteten och Kemiska institutionen så har IK många avtal utanför Europa och tillåter att du läser kurser som inte har någon anknytning till ditt program. Vill du alltså ta dig till andra sidan jorden eller ta en paus från kemistudierna så är det smart att söka utbyte genom IK. Däremot är det viktigt att komma ihåg att de också har utbytesavtal med många olika tekniska universitet världen över. Det funkar alltså lika bra att söka utbyte inom kemi eller teknik via IK som via fakulteten eller institutionen.

Utöver de utbytesavtal du kan söka genom IK, finns även avtal genom Teknat-fakulteten eller Kemiska institutionen. Dessa avtal är mellan UU och olika tekniska universitet samt kemiskt inriktade universitet främst i Europa. Fakulteten kan även ha enstaka avtal med universitet utanför Europa så som i Kanada eller Tokyo. Vilka universitet man kan åka till kan variera något från år till år. Till skillnad från IK så kräver fakulteten och institutionen att du läser kurser som i högre grad är kopplade till ditt program, vilket gör det lättare att tillgodoräkna kurserna. Fakulteten har även utbytesavtal inom NORDTEK samarbetet, vilket är ett nätverk mellan tekniska högskolor i Norden. För civilingenjörer finns då NORDTEK stipendium att söka för att hjälpa finansieringen av ditt utbyte.

De flesta universiteten via fakulteten och institutionen ingår i det Europeiska utbytesprogrammet ERASMUS. Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller universitet inom Europa på samma villkor som de inhemska studenterna, men utan att behöva betala en terminsavgift. Åker du på utbyte via Erasmus får du garanterat stipendium från Europeiska kommissionen så länge du därefter sköter dina studier under själva utbytet. Du kan även åka på Erasmusutbyte via internationella kansliet. Mer om Erasmusstudier kan du läsa HÄR.

Värt att nämna är att det även finns något som kallas för freemover, vilket innebär att du helt på egen hand ordnar ditt utbyte. Att fixa utbyte på egen hand kräver betydligt mer arbete, men ger också större frihet när det gäller val av universitet och kurser.

Vart kan jag åka?

Vart du kan åka på utbyte beror på vilken typ av utbytesavtal du väljer att åka via, generellt- (Internationella kansliet), fakultet- eller institutionsavtal. Teknat-fakulteten och kemiska institutionen erbjuder främst utbyte till olika universitet i Europa, medan IK erbjuder utbyten över hela världen. Nedan kan du se vilka länder som erbjuds. För mer specifik information om vilka områden du kan åka till samt till vilka universitet, kan du klicka på hyperlänkarna nedan.

Kemiska institutionen: Utvalda kemiskt inriktade universitet i Europa. Främst Frankrike, Spanien och Tyskland, men även Belgien, Estland, Italien, Polen, Schweiz, Slovenien, Tjeckien och Österrike.

Teknat-fakultetenUtvalda tekniska universitet i huvudsakligen Europa. Främst i Norden, Storbritannien, Tyskland, Belgien, men även i Portugal, Tjeckien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Kanada.

Internationella kansliet (IK): 

Om du söker på hösten: Sökbara universitet ligger främst i Asien, Europa, Kanada, Mellanöstern och USA. (Eventuellt några universitet i Afrika, Latinamerika och Oceanien).

Om du söker på våren: Sökbara universitet ligger främst i Oceanien och Latinamerika. (Eventuellt några universitet i andra regioner)

När passar det bäst att åka?

I teorin kan du åka på utbyte redan efter första terminen. Däremot är det vanligaste inom civilingenjörsutbildningar att man åker iväg under sitt fjärde år, vilket beror på flera anledningar. Vid ansökan rangordnas du efter antal högskolepoäng med högsta betyg samt hur starkt ditt Acedemic Purpose Statement (APS) är. (APS är det personliga brevet du skriver, där du motiverar “hur ditt val av länder, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär”.) Om du åker på utbyte senare i utbildningen så är chansen för fler femmor högre. Om du dessutom har ett avklarat kandidatarbete innan avresa så har du möjlighet att läsa kurser på både grund- och avancerad nivå. Eftersom vi inom K-programmet har färre obligatoriska kurser under fjärde och femte året, blir det lättare att tillgodoräkna kurserna du läser utomlands om du åker på utbyte under denna period.

Hur finansierar jag mitt utbyte?

CSN

När du åker på utbyte kan du söka studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Du har även möjlighet att låna pengar för extra kostnader som exempelvis resor och försäkringar. Mer om det samt vilka krav och villkor som ställs på dig kan du läsa om HÄR.

Stipendier

 • För de flesta utbytesavtal inom Europa kan du söka Erasmusstipendium utöver CSN. 
 • Nordplus är ett stipendium som finansierar studenter inom ramen av flera nätverk på där Uppsala universitet är med. NORDTEK är ett nätverk mellan det tekniska högskolorna i Norden. Avtalet är brett och medger studier inom många områden. För civilingenjörsstipendier finns ett stipendium. Nordlys är ett bredare nätverka som inkluderar de nordiska och balitiska länderna. NORDTEK administreras av TekNat och Nordlys av Internationella kansliet.
 • Det finns ett mindre utbud av andra stipendier. För de generella utbytena annonseras de på respektive regions hemsida. Det kan också vara värt att själv leta reda på udda stipendier.
 • Uppsala universitet har också ett utbud av stipendier. Få är inriktade på utbytesstudier, men ibland kan man hitta något. Du kan även söka ett mer generellt stipendium som kan hjälpa finanasieringen av ditt utbyte. Se stipendiekansliet för mer information.

Hur söker jag?

Utförliga beskrivningar över hur ansökningsprocessen går till hittar du genom hyperlänkarna ”utbyte via institution / Teknat-fakulteten / Internationella kansliet” som du finner nedan. Men i stora drag börjar du din ansökningsprocess genom att:

 1. Bestämma dig för vilka universitet du helst vill till och rangordna dessa i intresseordning. Universitet tillgängliga för utbyte hittar du via länkarna under ”Vart kan jag åka?”.

 2. Leta upp kurser du kan tänka dig läsa på varje universitet. Olika universitet kan ha olika krav för vad man som utbytesstudent får läsa. Se till att läsa på om vad som är tillåtet på de universitet du söker till, men kom också ihåg att det inte är hela världen om någon kurs krockar eller liknande. I denna ansökan behöver du bara ange en preliminär plan. Utbyteskoordinatorerna kommer senare att hjälpa dig söka kurser på riktigt.

 3. Fundera över varför just du ska bli vald till detta universitet och dessa kurser. Hur kommer det hjälpa dig att uppnå dina mål? Vilka akademiska och personliga färdigheter kommer det att ge dig som är relevant för din framtida karriär?

När du gjort ovanstående är det dags att påbörja själva ansökan. Ansökningsprocessen härifrån ser lite olika ut beroende på vilka du söker genom. Nedan kan du läsa huvudstegen i ansökningsprocessen för de olika sökvägarna. För mer specifik information kan du klicka dig vidare genom länkarna.

Institutionen

För att söka utbyte via Kemiska Institutionen behöver du fylla i ett ansökningsformulär som går att finna i AnsökningsguidenDär finner du även mer information om ansökningsprocessen.

Ansökan ska innehålla:

 • Akademiskt motivationsbrev/academic purpose statement – för ditt förstahandsval. Ska skrivas på undervisningsspråket.
 • Kursförslag – för alla dina val, planerade för heltidsstudier
 • Meritförteckning (CV) – kan skrivas på svenska eller engelska
 • Resultatintyg
 • Registreringsintyg
 • Intyg om medverkan som fadder. Har du medverkat i UTN:s mottagning av master- och utbytesstudenter (MER) får du dubbla poäng i urvalet. Detta gäller bara vid utbyten via teknisk- naturvetenskaplig fakultet eller någon av dess institutioner.

Teknat-fakulteten

För att söka utbyte via Teknat-fakulteten behöver du fylla i ett ansökningsformulär som går att finna i AnsökningsguidenDär finner du även mer information om ansökningsprocessen.

Ansökan ska innehålla:

 • Akademiskt motivationsbrev/academic purpose statement – för ditt förstahandsval. Ska skrivas på undervisningsspråket.
 • Kursförslag – för alla dina val, planerade för heltidsstudier
 • Meritförteckning (CV) – kan skrivas på svenska eller engelska
 • Resultatintyg
 • Registreringsintyg
 • Intyg om medverkan som fadder. Har du medverkat i UTN:s mottagning av master- och utbytesstudenter (MER) får du dubbla poäng i urvalet. Detta gäller bara vid utbyten via teknisk- naturvetenskaplig fakultet eller någon av dess institutioner.

Internationella kansliet

För att söka utbyte via Internationella kansliet  behöver du fylla i ett ansökningsformulär som går att finna i Ansökningshandboken. Där kan du även läsa mer om processen och vad som krävs för att söka, men i huvudsak ska ansökan bestå av:

 • Val av universitet
 • Kursförslag för samtliga sökta universitet
 • Academic Purpose Statement
 • Resultatintyg
 • Registreringsintyg
 • Eventuella resultat från språktest
 • Eventuellt intyg om engagemang vid Uppsala universitet inom fadder-, mentor-, buddy- eller välkomstverksamhet
 • Eventuellt intyg på vissa studentrepresentationsposter