Hjälp

Det är viktig för oss i K-styrelsen att du som student har det bra och mår bra. Om du skulle undra något så finns det alltid personer du kan höra av dig till. Vi är här för dig!  Du kan dock alltid kontakta vem som helst i styrelsen så hjälper vi dig! Ta tag i oss på campus, kontakta oss på Facebook eller via mejl.

Allmäna funderingar kring sektionen eller styrelsen
Kontakta Ordförande Hanna Björk på k-ordf@utn.se. Du kan alltid kontakta Ordförande om du är osäker på vart du annars kan vända dig!
 
Orättvis behandling, trivselsfrågor eller frågor om skolmiljö
Kontakta Studiesocialt ansvarig Cajsa Jonsson på k-soc@utn.se eller skyddsombudet i din klass. Vid allvarligare händelser eller akuta situationer kan du också kontakta Ordförande på k-ordf@utn.se direkt.
 
Studierelaterade problem
Kontakta Utbildningsansvarig Maj Yngvesson på k-ua@utn.se eller kursombudet i din klass. Vid större  studierelaterade problem kan du också kontakta Ordförande direkt som vid behov tar vidare ärendet till studiebevakarna på UTN eller annan relevant instans.
 
Om du behöver hjälp med dina studier
Studievägledare för K, Paula Forslund nås på studievagledare-k@uu.se. De kan hjälpa dig med frågor som kurs- eller grenval, utbytestudier eller om du funderar på att göra studieuppbehåll. Gällande information kring utbytesstudier eller om du är internationell masterstudent kan du också kontakta Sekreterare tillika Internationellt ansvarig Simon Sundström på k-sekreterare@utn.se.
 
Om du mår dåligt
Du som är student ska ha alla förutsättningar för att må bra. Om du tappar balansen mellan plugg, det sociala och dina egna krav på dig själv. Om du vet varför du mår dåligt eller om du inte har någon aning om varför du mår dåligt. Studenthälsan är studenternas egen företagshälsovård. Här finns psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog. Alla specialiserade på studenters livssituation. De erbjuder individuella samtal och kurser och workshops i hur du lättare kan tala inför en grupp, hur du stärker din självkänsla, hur du hanterar stress eller hur du får livspusslet att gå ihop. Studenthälsan har också ett ljusrum öppet under vinterhalvåret. De kan nås på receptionen@sh.uu.se