Dokument 

Här hittar du en samling viktiga och relevanta dokument för dig i K-sektionen! Är du sugen på att gå med i K-sektionens styrelse eller söka en förtroendevald post kan man söka dessa under K:s stormöten, de äger rum i slutet på varje höst- och vårtermin. Läs i sådant fall gärna på relevanta postbeskrivningar och annat nyttigt som du hittar genom att klicka här nedan. Vill du veta mer om K-sektionens hantering av dina personuppgifter kan du läsa vår Policy för behandling av personuppgifter.
 
Observera att dokumenten länkade ovan är uppdaterade och reviderade under K-sektionens stormöte höstterminen 2023.