Sektionen

K-sektionen är en sektionsförening i Uppsala teknolog-och naturvetarkår (UTN) som bevakar, främjar, och tar tillvara på intressen hos de ca. 300 studenterna vid Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik samt studenter vid Masterprogrammet i additiv tillverkning. K-sektionen är en sektion skapad av studenter, för studenter. Som student på något av programmen är du automatiskt medlem i sektionen och är röstberättigad vid stormöten.

Målet med verksamheten är att skapa sammanhållning bland studenter och tillhandahålla med ett brett och varierande utbud av aktiviteter vid sidan av studierna. K-sektionen verkar även för kontakt med näringsliv och för en aktiv informationsspridning till potentiella studenter. Sektionen strävar efter att skapa en så god studiemiljö för sina studenter som möjligt och uppmanar alla som vill att delta och engagera sig. K-sektionen drivs uteslutande av studenter på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik och Masterprogrammet i additiv tillverkning.