Viktiga datum och deadlines

Utlandsstudier med start våren 2024

Utlandsstudier med start hösten 2024

 • Internationella Kansliet, Uppsala Universitet:
 • Ansökan öppen 15 april – 15 maj 2023
 • Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
 • Ansökan öppen 15 januari – 15 februari 2023
 • Eventuella restplatser kan sökas 15 augusti – 15 september 2023
 • Kemiska institutionen:
 • Ansökan öppen 15 januari – 15 februari 2023
 • Eventuella restplatser kan sökas från 15 augusti – 15 september 2023
 • Internationella Kansliet, Uppsala Universitet:
 • Ansökan publiceras våren 2023
 • Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
 • Ansökan öppen 15 januari – 15 februari 2023
 • Ej publicerat när eventuella restplatser kan sökas
 • Kemiska institutionen:
 • Ansökan öppen 15 januari – 15 februari 2023
 • Ej publicerat när eventuella restplatser kan sökas

Erasmus+

Erasmusstudier inom Europa

 • Vårterminen 2023: Ansökan öppen 1-15 november 2022
 • Höstterminen 2023: Ansökan öppen 1-15 maj 2023

Erasmuspraktik inom Europa 

 • 1-15 januari 2023
 • 1-15 mars 2023
 • 1-15 maj 2023
 • 1-6 juni 2023 (endast för praktik med startdatum juni-augusti 2023)

International credit mobility

Ansökan är öppen:
 • Höstterminen 2023: 1-15 maj 2023
 • Vårterminen 2024: 1-15 november 2023

Blandad mobilitet inom Europa 

Ansökan är öppen:
 • 1-15 februari 2023
 • 1-15 maj 2023