Om utbildningen

Utbildningen är på 5 år (300hp) och är lokaliserad huvudsakligen på Ångströmslaboratoriet och Biomedicinskt centrum i Uppsala. Båda ligger inom 10 minuters cykelväg från centrum och är bland Europas ledande forskningscentrum. Ångströmslaboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer. Biomedicinskt centrum, BMC, är ett av Europas största centra för livsvetenskaper. Här bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi, molekylär- och strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiskadiscipliner. Denna tvärvetenskapliga fusion av ämnen som berikar varandra  ger unika förutsättningar för till exempel utveckling av nya läkemedel.

Upplägget

De två första åren läser alla samma kuser oavsett vald inriktning. Det är kurser främst i kemi, matematik och beräkningsvetenskap. Från årskurs tre läser du olika kurser efter vald inriktning, material eller läkemedel. Under det fjärde året specialiserar du dig ännu mer beroende på intresseinriktning mot till exempel analys- eller framställningsmetodiker. Vilken inriktning du än väljer finns ett brett utbud av kurser med många möjligheter att profilera dig. Programmet erbjuder två olika inriktningar som väljs efter det andra året. De två inriktningarna läkemedel och material ger båda en gedigen bas att stå på och öppnar upp stora möjligheter för forskning eller arbete inom industrin.

Läkemedel

Material

Här har du möjlighet att specialisera dig på olika delar i utveckling av nya läkemedel. Du kan till exempel lära dig ta fram nya aktiva substanser både genom design av nya molekyler och eller utveckla nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera process- och formuleringsteknik, där kurserna handlar om att ta fram nya och vidareutveckla gamla beredningsformer samt att analysera och tillverka läkemedel. Oavsett vilken profil du väljer får du en utbildning som ger dig goda kun­skaper för arbete inom såväl forskning och utveckling som produktion.

Hela utbildningen är förlagd till ett centrum specialbyggt för materialforskning, Ångström­laboratoriet. Utvecklingen av nya material sker idag i snabb takt vilket skapar möjligheter till nya uppfinningar inom områden som energi, medicin och IT. Från årskurs fyra kan du profilera dig mot områden som energi, hållbar utveckling och funktionella material. En stark fokusering ligger på hur kemin styr materialens egenskaper. Dessa kunskaper är mycket eftertraktade av svensk industri. Vissa projekt sker i samarbete, ett sätt för industrin att snabbt få problem belysta.

Undervisningen

I undervisningen läggs särskild vikt vid förmågan att analysera, formulera och lösa problem. Det gör att du kan utveckla din förmåga och använda dina kunskaper i ditt kommande yrke. Förutom teoretiska kunskaper handlar utbildningen om att träna dig inför rollen som ingenjör. Det sker bland annat genom laborationer och arbete i projektgrupper.

Utlandsstudier

Du har under utbildningen möjlighet att läsa vissa kurser vid andra universitet, både i Sverige och utomlands. Sådana kurser kan sedan tillgodoräknas i utbildningen. Du kan också välja att göra ditt examensjobb utomlands, till exempel i Kanada, USA, Australien, Tyskland eller Frankrike. Mer information om detta hittar du under fliken Utlandsstudier.