FAQ 

Vad innebär utlandsstudier?

Utlandsstudier är ett samlingsord för utbytesstudier och utlandspraktik, varvid båda innebär att du läser en del av din utbildning i ett annat land. Åker du på utbyte läser du, precis som här hemma, kurser. Kurserna kan antingen tillgodoräknas till din utbildning eller komplettera din utbildning inom helt andra ämnen. Om du åker på utlandspraktik så arbetar du istället med ett projekt. Det kan vara allt från internationellt examensarbete i USA till betald sommarpraktik i Italien.

Vad är skillnaden mellan praktik och utbyte?

På utlandspraktik jobbar du med ett projekt, medan du under ett utbyte läser kurser. Praktik kan sökas flera gånger per år och kan göras bland annat som kandidat-, examen- eller sommarprojekt. Projektet kan ha varierande längd. Utbyte kan sökas en gång på hösten och en gång på våren och brukar vara i en eller två terminer.

När passar det bäst att åka?

För att öka chansen att hamna på universitetet du helst vill till samt för att få större valfrihet gällande kurser och projekt, passar det bäst att åka under ditt fjärde eller femte år. Inom civilingenjörsprogram är det generellt svårt att tillgodoräkna alla kurser du läser utomlands. Däremot är det lättare att tillgodoräkna kurser under dina två sista år eftersom vi då i högre grad har valbara kurser.

När stänger ansökan?

Se “Viktiga datum och deadlines” för ansökningsperioder till utbyte och utlandspraktik.

Vilka kurser kan jag läsa utomlands?

Vilka kurser du kan läsa beror på vilket utbytesavtal du åker genom. Internationella kansliet har många generella utbytesavtal som innebär att du kan läsa kurser både inom och utanför ditt ämnesområde (kemiteknik). Åker du via Teknat-fakulteten eller Kemiska institutionen blir du i högre grad bunden till tekniska och kemiska kurser, men har å andra sidan lättare att tillgodoräkna dessa i din utbildning. För mer specifik information om vilka kurser du kan läsa utomlands får du gå in på vardera universitets kurskatalog.

Hur hittar jag universitetens kurskatalog?

På engelska är “course” oftast deras motsvarighet till vårt “program”. Det kan därför vara svår att hitta kurskataloger till respektive universitet. Testa att googla runt på “handbook”, “unit of study list”, “list of subjects” eller “classes”. Ibland funkar även “course catalogue” eller eller liknande. För vissa universitet finns kurskatalogen länkad när du läser om universitetet via IK, fakulteten eller institutionen.

Hur länge kan jag vara borta?

Du kan vara borta 3-12 månader åt gången. Utbyten brukar oftast vara under en eller två terminer, medan praktik är beroende av projektets längd.

Kan jag resa ut flera gånger?

Ja, du kan resa ut flera gånger men de som tidigare inte varit på utbyte kommer prioriteras i första hand. Däremot kan du åka på utlandsstudier först genom utbyte och sedan genom praktik. Då har du båda gångerna lika stor chans att få komma iväg eftersom det är två skilda saker.

Kan jag tillgodoräkna kurser jag läser utomlands?

Om du läser kurser som motsvarar de vi har inom K-programmet här i Uppsala så kan du tillgodoräkna dig en del kurser. Dock är det generellt sätt svårt att tillgodoräkna alla sina kurser inom ett civilingenjörsprogram. Se därför utbytet mer som en möjlighet att samla personliga och akademiska erfarenheter samtidigt som du får uppleva en ny kultur och knyta kontakter världen över.

Vilka språkkunskaper krävs?

Det beror på vilket universitet du väljer att åka till. Om du söker till ett engelsktalande universitet så kan du behöva göra ett språktest (TOEFL) om du har gymnasiebetyg äldre än 5 år vid ansökan. Söker du till ett universitet med ett annat undervisningsspråk behöver du kunna skriva ditt personliga brev på det efterfrågade språket.

Hur blir ekonomin under utlandsstudierna?

Under utlandsstudier är du fortfarande berättigad CSN, både lån och bidrag. Du har även möjlighet att låna mer pengar för att täcka eventuella extra kostnader som resor och försäkring. Tänk dock på att det ofta är dyrare att bo utomlands än i Sverige (med undantag för vissa länder). Det kan därför vara bra att spara pengar inför utlandsstudierna eller söka stipendium via exempelvis Stipendiekansliet.

Hur får jag tag på stipendium?

Du kan söka generella stipendium via UU:s Stipendiekansli samt på olika hemsidor som Stipendier.se. Reser du till ett universitet inom Norden eller Europa kan du söka Nordplus eller Erasmusstipendium. För de generella utbytena (via Internationella kansliet) kan du på respektive regions hemsida även hitta ett mindre utbud av andra stipendier.

Har du några övriga frågor?

Vid övriga frågor kan du kontakta sektionens Internationellt ansvarig tillika Sekreterare på k-sekreterare@utn.se alternativt K-programmets studievägledare Paula Forslund på studievagledare-K@uu.se.