Klubbverket 

Vill du vara med och engagera dig i K-sektionen? Då är klubbverket det roligaste och enklaste sättet att göra det på!

Ett klubbverk ska finnas till för att hjälpa klubbmästare samt vice klubbmästare i deras arbete vid de evenemang där sektionen medverkar. Klubbmästaren avgör inför varje evenemang om och i vilken utsträckning klubbverket ska hjälpa till och delta.

Klubbverkets huvuduppgifter är följande: 

● Skriva spex.
● Matlagning.
● Pyntning.
● Städning.
● Inhandling.
● Idéer för nya evenemang.
● Utveckling av redan existerande evenemang.
● Annat i mån av vad klubbmästarna behöver hjälp med inför, under och efter evenemang.

Som klubbverkare förväntas man vara verksam under ett års tid, men det finns möjlighet att endast vara verksam under en termin.

Ansökan till klubbverket under vårterminen sker i slutet av höstterminen och ansökan till klubbverket under höstterminen sker i slutet av vårterminen. Information om ansökan kommer att skickas ut till sektionens medlemmar via sociala medier och k.utn.se. Ansökan sker via mejl till k-klubb@utn.se och klubbverket tas ut av klubbmästare och vice klubbmästare. 

För mer information om klubbverket kan du läsa arbetsordningen.
Arbetsordning klubbverk