Samtycke för personuppgifter till nyhetsbrev samt medlemsregister

För att K-sektionen ska kunna fortsätta att göra mejlutskick till dig i form av nyhetsbrev, kallelse till störmöte samt övrig viktig eller relevant information behöver vi ditt samtycke för att samla in och behandla nedanstående personuppgifter. För att K-sektionen ska kunna upprätthålla ett medlemsregister kommer dina uppgifter sparas i ett medlemsregister. I och med att du lämnar dessa uppgifter till oss via detta formulär samtycker du till att K-sektionen behandlar dessa enligt vår Policy för behandling av personuppgifter.

Det är K-sektionen som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter du lämnar i detta formulär, har du frågor kan du kontakta K-sektionen via Facebook eller mejl till k-ordf@utn.se samt k-pr@utn.se. Du kan alltid återkalla ditt samtycke i ett senare skede i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

* indicates required
GDPR *