FAQ om distansstudier

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Frågor och svar kopplat till pågående distansundervisning!

I den rådande situationen med distansundervisning på universitetet uppkommer en hel del frågor från oss studenter. Tillsammans med IUPAK och K-sektionen har studierektorerna  skrivit ett utskick till studenter på Sektionen för kemi med studieinformation som ger svar på vanliga frågor kopplade till Covid-19. De finns att ladda ner via följande länkar:

FAQ på svenska

FAQ på engelska