Med anledning av coronaviruset

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Hej alla K-are!
Hoppas att ni alla mår bra under rådande omständigheter. Förhoppningsvis håller ni er redan uppdaterade kring Corona-viruset och vad som gäller för oss studenter via er mejl och på Studentportalen. Här nedan kommer information från UTNs studiebevakare med vad som gäller kring alla tentor samt nästa läsperiod:

Efter regeringens pressträff beslutade rektorn att all undervisning och examination ska ske på distans från och med 18/3. Även fakulteten genom fakultetsledningen har rättat sig efter detta beslut som innefattar alla typer av undervisning och examination utan undantag.

I nuläget pågår tentor för många studenter och där är det upp till prefekten för varje institution att delegera ett beslut om hur en tenta ska genomföras och i vilket format den ska lämnas in (antingen som bild av ett papper med sina svar som fotats av eller skannats in, eller som word/text-format), troligtvis ligger det därför i de flesta fallen på kursansvarig att bedöma. Inlämningstiden för varje tenta kommer vara densamma som tidigare, men med 20 minuter extra som ska kunna användas till att ladda upp filen med tentan på Studentportalen. Institutionerna har också möjlighet att frångå kursplanen om så upplevs vara nödvändigt. Var beredda på detta kan märkas av, exempelvis kan examensformer komma att ändras. Vissa kurser har redan planerat in seminarier som komplement till tentamen. Om man har anmält behov av särskild anpassning vid examination kommer man bli kontaktad av samordnare för studenter i behov av särskilt stöd för att komma överens om hur behoven kan uppfyllas. Förlängda skrivtider kommer fortsätta fungera som vid en normal salstenta.

Regeringens lade nyligen fram ett förslag om att studiemedel fortsatt ska kunna delas ut även om universitet skulle behövas stängas eller om kurser skulle utgå eller avbrytas på grund av sjukdom. Beslutet gick igenom i Riksdagen, så detta är fallet nu. Om man blir sjuk gäller samma riktlinjer som tidigare; är man sjuk ska man anmäla detta till försäkringskassan och om sjukdomen pågår längre än 14 dagar efterfrågas normalt ett läkarintyg.

Under nästa period kommer undervisningen ske på distans. Det kan hända att laborationer, seminarier och andra obligatoriska moment ändrar form eller uteblir helt, beroende på examinatorns, programansvarig och institutionens beslut. En rekommendation är att ladda ner eller göra sig bekant med konferensverktyget ”Zoom” på era datorer då detta är ett verktyg som i stor utsträckning kommer att användas för undervisning på universitetet. Andra verktyg och individuella anpassningar kommer kunna göras och för att veta hur man bäst förbereder sig på detta hänvisas ni till respektive kursansvarig.

Till sist, håll er uppdaterade via mejl och studentportalen samt på https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/. Tvätta händerna noga och ta hand om er!