Årets Uppsalastudent 2020

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Nu har anmälan till Årets Uppsalastudent 2020 öppnat. Stipendiets syfte är att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Stipendiet är på 100 000 kronor.

Det är en fantastisk möjlighet för er att nominera era vänner eller klasskamrater för det arbete de lägger ner i era organisationer både ideellt och arvoderat. Sista nomineringsdag är 21 september.

Vem kan nomineras?

Stipendiet tilldelas en student som har utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet, deltagit i kår och/eller nationsliv, eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter, alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet. Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Vem kan nominera och hur gör man?

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får lämna nomineringar. Det kan vara till exempel enskilda studenter och lärare, studentnationer, fakultetsnämnder, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar.

Om du vill åberopa meriter inom nations-, kår- och/eller föreningslivet för den nominerade bör du ange tidsperiod för uppdragen, uppdragens karaktär och titel, samt om den nominerade i fråga har gjort något utöver det vanliga för att främja och utveckla verksamheten. Förslaget skall vara utförligt motiverat och oss tillhanda senast den 21 september. Nominering av stipendiat sker via www.uu.se/goto/aretsstudent.