Höstens studiesituation

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Höstterminen rullar snart igång och det är säkert många som undrar hur studierna kommer se ut under den kommande terminen. Det kommer se olika ut från kurs till kurs. Här nedan finns information samt några beslut och riktlinjer från universitetsledningen för att minska risken för smittspridning. Dessa kan komma att ändras, håll er därför uppdaterade på mejl, studentportalen och på universitets hemsida för rekommendationer om coronaviruset.

  • All salsundervisning ska kunna följas via Zoom
  • Lärare uppmuntras till att hålla moment och undervisning på distans
  • Obligatoriska moment som kräver fysisk närvaro kommer kunna ske på campus, exempelvis laborationer
  • FHM:s rekommendation om folksamlingar på maximalt 50 personer ska vara vägledande för all verksamhet inom universitetet
  • Alla lektionssalar kommer fyllas till maximalt halva kapaciteten
  • Schemaläggning kommer göras med målsättning att maximalt 300-350 studenter vistas på Ångström/ITC samtidigt.
  • Studenter uppmanas starkt att inte vistas på campus utanför schemalagd tid som kräver fysisk närvaro
  • Handspritstationer kommer att placeras ut på lämpliga ställen

Vi kommer alla få en lite annorlunda hösttermin på universitetet än vad vi kanske är vana vid eller förväntar oss. Se till att hålla avstånd, följa god handhygien och de rekommendationer och riktlinjer som är satta. Styrelsen kommer göra allt vi kan för att fortsätta erbjuda så många aktiviteter och event som möjligt med allt detta, hoppas att ni är lika taggade som vi!💚