Sök kurs- och skyddsombud samt kursrepresentant!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Sök kurs-och skyddsombud eller kursrepresentant för inriktning läkemedel! 

För att ni studenter ska få en så bra utbildning som möjligt behöver vi på K- programmet kurs- och skyddsombud samt kursrepresentanter för inriktning läkemedel. Som ombud och kursrepresentant får du möjlighet att påverka utbildningen samt en bättre insikt i universitet samt programmet i sig. Det krävs inga tidigare erfarenheter, och du kan göra en stor skillnad för alla på K-programmet!

Kurs- och skyddsombud: 

Det ska finnas ett kurs- och skyddsombud per klass. Posten innebär att samla in åsikter från din specifika klass angående nuvarande samt avslutade kurser och lyfta fram dessa på möten med programansvarig,  studievägledare, schemaläggare och övriga kurs- och skyddsombud. Dessa möten ger möjlighet för diskussion och sammanställa punkter som skall tas vidare för att förbättra kurserna på programmet. Upplägget består av ett möte per period ( två per termin) under lunchtid. Vid tillträde på posten kommer du genomgå en utbildning uppstyrd av Studiesocialt ansvarig på Kemisektionen och som skyddsombud får du ta del av information angående studiemiljön på K samt möjligheten att påverka den! 

Kursrepresentant för inriktning läkemedel:

Läkemedelsinriktningen på K-programmet tillhör den farmaceutiska fakulteten. Utöver kurs- och skyddsombud behövs det därför en kursrepresentant för inriktning läkemedel.  Arbetsuppgiften som kursrepresentant är att under årets gång läsa igenom resultatet från kursutvärderingarna som angår de obligatoriska kurserna i läkemedel  för din årskurs. Därefter ska du sammanställa resultatet och närvara på ett möte med kursansvarig för kursen och diskutera resultaten. OBS! I samband med avslutat arbete som kursrepresentant på varje kurs kan du hämta ut biobiljetter! Du som läkemedelsstudent kan söka till både kurs- och skyddsombud samt kursrepresentant. 

SISTA SÖKDAGEN ÄR 20:E SEPTEMBER! 

Ifall du har några frågor eller funderingar kontakta mig, Siman Singh på k-sr@utn.se eller  Matilda Firsching på k-soc@utn.se 

FORMULÄR: https://forms.gle/rQgqWFSMkyLECamM7

Arbetsordning kurs- och skyddsombud: https://drive.google.com/file/d/1Vqf6EX-0tZAnZip9-hqFTFnW3hsE6UYg/view?usp=sharing